SP-1ØØ-AWARD

REGULAMIN

Dyplom SP 100 AWARD jest nagrodą dla stacji z całego Świata, za przeprowadzanie łączności ze stacjami polskimi w jubileuszowym roku 2018.

Aby spełnić wymagania dyplomowe, należy w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nawiązać sto unikalnych łączności (różnymi pasmami/emisjami), z polskimi stacjami posiadającymi liczbę 100 w prefiksie.

Zaliczane bedą wszystkie QSO stacji "setkowych" zgłoszone na platformę, logi operatorów starających się o dyplom nie są wymagane. Zgłoszenie opt-out należy przesłać organizatorowi.

Przewidziano także wydawanie certyfikatów II klasy za 75 łączności oraz III klasy za 50 unikalnych łączności.

Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)
Koordynator PZK ds. Sportu

RULES

SP 100 AWARD is a certificate granted for making QSOs with Polish amateur stations in 2018.

Minimal requirements for the 1st class award are: 100 distinct (different band/mode) QSOs with stations having number 100 in their prefix during the year of 100th anniversary of regaining independence by Poland.

All "100's" stations are scored, logs of participants are not required.

2nd Class (75 QSOs) and 3rd Class (50 QSOs) certificates are granted also.

Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)
PZK Coordinator for Sport Affairs