Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919
akcja dyplomowa sp-otc

regulamin

Akcja dyplomowa "Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919" jest organizowana w rocznicę zwycięskiego zrywu powstańczego i jest oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili. Polega ona na nawiązywaniu łączności na pasmach KF, w okresie od 27.12.2018 do 15.01.2019, z następującymi stacjami okolicznościowymi:

 • SN1ØØPW – zdobycie poznańskiego Fortu Grolman przez harcerzy (SP3ZAC);
 • SQ1ØØPW – Piła (SP3ZBY);
 • 3Z1ØØPW – Ostrów Wielkopolski (SP3POW);
 • SN1ØØLAW - zdobycie poznańskiego lotniska Ławica (SP3KPH);
 • SP1ØØPW - walki na południu Wielkopolski - Kalisz (SP3KQV);
 • SO1ØØPW – Krobia (SP3PGS);
 • HF1ØØWW – wyzwolenie Wolsztyna (SP3PWL);
 • SN1ØØIP – przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania (SP3PML);
 • SN1ØØZN – udział powiatu żnińskiego w powstaniu (SP2KPD);
 • SO1ØØPWJ - udział powiatu jarocińskiego i Jarocina w powstaniu (SP3J).

Aby uzyskać cząstkowy dyplom okolicznościowy należy z daną stacją przeprowadzić:

 • nadawcy SP - przynajmniej 3 QSO;
 • stacje zagraniczne - przynajmniej 2 QSO.

Dla danej stacji zaliczają się łączności przeprowadzone:

 • na różnych pasmach KF;
 • na tym samym paśmie, inną emisją (dop. SSB, CW, PSK, RTTY i FT8);
 • j/w, powtórzone innego dnia.

Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów cząstkowych oraz dyplom specjalny - dla zdobywców najwiekszej ich liczby. Dyplomy do pobrania w formacie PDF będą dostępne pod adresem: https://logsp.pzk.org.pl/a/hpw1918.

Wydawcą dyplomów jest SP Old Timers Club pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

rules

The Award Action named "Homage to the Insurgents of the Wielkopolska (Greater Poland) Uprising 1918-1919" is organised on the occasion of the 100th anniversary of the victorious insurrectionist momentum, and it constitutes a tribute to people who did contribute to this event. The action consists in establishing contacts on the HF bands, during the period from 27th December 2018 to 15th January 2019, with the following special event stations:

 • SN1ØØPW – Capture of Grolman Fort by scouts (SP3ZAC);
 • SQ1ØØPW – City of Piła (SP3ZBY);
 • 3Z1ØØPW – City of Ostrów Wielkopolski (SP3POW);
 • SN1ØØLAW - Capture of the "Ławica" airport (SP3KPH);
 • SP1ØØPW - Battles in the south of Wielkopolska (Greater Poland, SP3KQV);
 • SO1ØØPW – Krobia (SP3PGS);
 • HF1ØØWW – Liberation of Wolsztyn (SP3PWL);
 • SN1ØØIP – Arrival of Ignacy Paderewski in Poznań (SP3PML);
 • SN1ØØZN – Participation of the Żnin county in the Uprising (SP2KPD);
 • SO1ØØPWJ - Participation of the Jarocin county in the Uprising (SP3J).

To obtain a lesser award, the minimal number of unique contacts should be made:

 • the SP fully licenced amateurs – at least 3 QSOs;
 • the foreign stations – at least 2 QSOs.

The unique QSOs can be made:

 • on different HF bands;
 • on one band, using different mode (CW, SSB, PSK, RTTY and FT8 are acceptable);
 • on the same band and mode, but different day.

In total, it is possible to claim 10 lesser awards. For the holders of greater numbers of these, special awards are foreseen. Certificates (in the high quality PDF format) are available for download at the address: https://logsp.pzk.org.pl/a/hpw1918.

Awards are issued by the SP Old Timers Club (SP OTC), under the patronage of the Headquarters of the Polish Amateur Radio Union (PZK), and with participation of the Communications Department at the Headquarters of the National Defence League (LOK).

Translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV