AKCJA DYPLOMOWA
SETNA ROCZNICA REPUBLIKI OSTROWSKIEJ

REGULAMIN

 1. Cel dyplomu: popularyzacja historii Polski, a w szczególności regionu Wielkopolski i miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. Wydawca: Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW.
 3. Czas trwania akcji dyplomowej: 1 - 30 listopada 2018 r.
 4. Pasma i emisje: zaliczane są łączności na każdym paśmie amatorskim, każdą emisją - fonia, CW i DIGI (zgodnie z polem MODE formatu ADIF).
 5. Warunki uzyskania dyplomu: zaliczane są łączności i nasłuchy prowadzone pod znakiem indywidualnym i klubowym, na każdym paśmie można powtórzyć łączność inną emisją.
 6. Punktacja: Każde zaliczone QSO ze stacją terenu miasta i powiatu ostrowskiego daje następującą liczbę punktów:
  • stacja organizatora HF1918RO - 25 pkt
  • stacje klubowe - 20 pkt
  • stacje członków klubu SP3POW - 15 pkt
  • pozostałe stacje indywidualne związane z regionem - 10 pkt
  Dla stacji z EU liczbę zdobytych punktów liczy się podwójnie. Dla stacji DX liczbę zdobytych punktów liczy się poczwórnie.
 7. Dyplom wydawany jest za uzyskanie: 100 pkt – 100. rocznica Republiki Ostrowskiej. Dyplomy są wydawane na podstawie logów stacji dyplomowych. Do pobrania w wersji elektronicznej na stronie https://logsp.pzk.org.pl/a/hf1918ro. Karty QSL nie są wymagane.
 8. Karty QSL: zainteresowani wymianą kart znajdą odpowiednie informacje na stronie klubu SP3POW lub serwisu qrz.com, log stacji okolicznościowej będzie także przesyłany do LoTW i eQSL.
 9. Wykaz stacji:
  • stacja organizatora: HF1918RO;
  • stacje klubowe: SP3PEM, SP3PFQ, SP3POW;
  • stacje członków klubu SP3POW: SO3POL, SP3AYA, SP3QDX, SQ3ESP, SQ3OOK, SQ3PLV, SQ3PMK, SQ3POS, SQ3POX, SQ3RPG, SQ3SPO, SQ3TGP, SQ3TGV, SQ3TGY, SQ3TGZ, SQ3TKA, SQ3TLE;
  • stacje z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego: SO3GPZ, SP3AIT, SP3BOL, SP3CYY, SP3CZB, SP3DOI, SP3FJ, SP3FYX, SP3FZN, SP3GTG, SP3HGD, SP3HUF, SP3HVS, SP3K, SP3KJ, SP3LEM, SP3LYZ, SP3NGJ, SP3NND, SP3OKI, SP3OS, SP3OW, SP3QDU, SP3QDW, SP3RKA, SP3XBO, SP3XPE, SQ3BYN, SQ3BYS, SQ3DLP, SQ3JVH, SQ3KAR, SQ3KAS, SQ3MKC, SQ3OGP, SQ3OGZ, SQ3OOA, SQ3PLY, SQ3REH, SQ3REL, SQ3RLB, SQ3TGR, SQ3YAY.

RULES

 1. The purpose of the event: popularization of Polish history, in particular the region of Wielkopolska and the city of Ostrów Wielkopolski;
 2. Organizer: The Ostrów Amateur Radio Club SP3POW;
 3. Validity period: 1st - 30th November, 2018
 4. Bands & modes: all QSO's on any amateur bands, any mode: phone, CW, DIGI (according to MODE ADIF file)
 5. Requirements: QSO and SWL with individual and/or club callsign are permitted, on each band contacts can be done by any mode;
 6. Scoring: Contact with callsign from the area of the city and Ostrów county gives the following number of points:
  • organizer station HF1918RO – 25 points
  • club's station – 20 points
  • callsigns of members The Ostrów Amateur Radio Club SP3POW – 15 points
  • other callsigns connected with the area of region – 10 points
  For EU stations the number of points scored counts twice. For DX stations the number of points scored counts four times.
 7. Awards: Awards are issued for achievement of 100 points - 100th Anniversary of the Republic of Ostrów. They are issued according to logs of event stations and maybe downloaded from: logsp.pzk.org.pl/a/hf1918ro.
 8. QSL cards: all information can be found on sp3pow.pl and www.qrz.com/db/hf1918ro, log of the event station will be sent to LoTW and eQSL.
 9. List of stations:
  • organizer callsign: HF1918RO;
  • club callsigns: SP3PEM, SP3PFQ, SP3POW;
  • callsigns of SP3POW members: SO3POL, SP3AYA, SP3QDX, SQ3ESP, SQ3OOK, SQ3PLV, SQ3PMK, SQ3POS, SQ3POX, SQ3RPG, SQ3SPO, SQ3TGP, SQ3TGV, SQ3TGY, SQ3TGZ, SQ3TKA, SQ3TLE;
  • callsigns connected with the area of the city and Ostrów county: SO3GPZ, SP3AIT, SP3BOL, SP3CYY, SP3CZB, SP3DOI, SP3FJ, SP3FYX, SP3FZN, SP3GTG, SP3HGD, SP3HUF, SP3HVS, SP3K, SP3KJ, SP3LEM, SP3LYZ, SP3NGJ, SP3NND, SP3OKI, SP3OS, SP3OW, SP3QDU, SP3QDW, SP3RKA, SP3XBO, SP3XPE, SQ3BYN, SQ3BYS, SQ3DLP, SQ3JVH, SQ3KAR, SQ3KAS, SQ3MKC, SQ3OGP, SQ3OGZ, SQ3OOA, SQ3PLY, SQ3REH, SQ3REL, SQ3RLB, SQ3TGR, SQ3YAY.