AKCJA DYPLOMOWA
SETNA ROCZNICA REPUBLIKI OSTROWSKIEJ

AKCJA DYPLOMOWA

W tym roku przypada 100 – lecie Odzyskania Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Republiki Ostrowskiej.

Republika Ostrowska (10-26 listopada 1918), zwana także Rzeczpospolitą Ostrowską, była krótkotrwałym autonomicznym tworem politycznym powstałym 10 listopada 1918 r. na miesiąc przed Powstaniem Wielkopolskim, które miało na celu uwolnienie spod władzy pruskiej. Tym samym Ostrowianie wyprzedzili tendencje niepodległościowe w całej Wielkopolsce. Wystąpienie to doprowadziło do wielu ustępstw na rzecz Polaków mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

O wydarzeniach z tym związanych opowiadają serial "Republika Ostrowska" (1986) oraz film pełnometrażowy (1988) "Republika Nadziei", których scenariusze napisał honorowy obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierz Radowicz. Na pamiątkę tamtych wydarzeń Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obchodzone jest 10 listopada.

Więcej informacji o akcji na stronie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców http://www.sp3pow.pl. Szczegółowe informacje nt. Republiki Ostrowskiej w Wikipedii.

SPECIAL EVENT

This year we are celebrating the 100th anniversary of restoration of independence by Poland, the Wielkopolska uprising and inception of the Republic of Ostrów.

The Republic of Ostrów (November 10th-26th, 1918) was a short-lived autonomous political entity created on November 10th, 1918. It happened one month before the Wielkopolska uprising, which was aimed at freeing from Prussian authorities. Thus, Ostrowians preceded the independence tendencies throughout Wielkopolska region. It led to many concessions to Poles living in the city of Ostrów Wielkopolski and the Ostrów county.

Those events are mentioned in the TV series “Republic of Ostrów” as well as feature film (1988) “Republic of Hope”, in which scripts were written by the honorary citizen of Ostrów Wielkopolski Kazimierz Radowicz. To commemorate those events, the feast of the city of Ostrów Wielkopolski is celebrated on 10th November.

More information about the action on the website of the Ostrów Amateur Radio Club: http://www.sp3pow.pl. Detailed information about the Republic of Ostrów in Wikipedia.